OVER ONS

GRIP ZORG

GRIP ZORG is een zorgaanbieder die ambulante begeleiding biedt aan jongeren met:

  • Een licht verstandelijke beperking

  • Psychosociale problematiek

  • Psychiatrische problematiek

  • Residentiele achtergrond

ONS TEAM

De professionals van GripZorg hebben jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening/bescherming zowel beleidsmatig als uitvoerend. Wij zijn zeer gedreven om deze harde en tegelijkertijd kwetsbare doelgroep naar zelfstandigheid te begeleiden. Bij GripZorg werken hoogopgeleide senior pedagogisch psychiatrisch hulpverleners (SKJ-geregistreerd), een gedragswetenschapper (NIP-registratie) en een onderzoeker (forensisch orthopedagoog).

Geregistreerde professionals”

Teamleden van GripZorg zijn SKJ- geregistreerde professionals, de beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming en vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met deze beroepsregistratie laten wij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat wij ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten wij hiermee zien dat wij continu werken aan onze vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van ons vak.

Vorig jaar zat ik bij Halt, nu in de studio van Gripzorg. Ik zocht een voorbeeld, dat is Pascal!

Mike

Het is nooit te laat voor hulp, maar hoe eerder hoe beter. Ik ben er blij mee, discipline om naar een doel te werken, dat motiveert mij.

Mohammed

Niet bang zijn maar gewoon doen, mijn zelfvertrouwen heb ik opgebouwd door teksten te schrijven en mij te uiten voor anderen.

Sander