Visie

Visie: We zijn duidelijk maar veroordelen niet, we vinden dat iedereen recht heeft op een nieuwe kans. Wij vinden dat elke jongere, ongeacht de (verkeerde) keuzes die hij heeft gemaakt, recht heeft op een nieuw begin. Om ervoor te zorgen dat een jongere weer positief mee kan doen in de samenleving, kijken we naar wat hij kan, wat hij wil of nodig heeft.

Gripzorg heeft laten zien dat we de nodige ervaring en kennis in huis hebben om jongeren te begeleiden die voor veel overlast of onveiligheid zorgen en tevens de HIC- recidive (high impact crimes) te verminderen.

Gripzorg heeft in de loop der jaren tal van jongeren/casussen met succes begeleid.

Plekken waar we een traject hebben vormgegeven of gecoördineerd zijn o.a de top 600 en 400 (Amsterdam), gesloten jeugdzorg, Justitiële Jeugdinrichtingen (jji) en de ambulante specialistische zorg in regio Alkmaar en Amsterdam.

Wij zien bepaalde problemen snel en reageren adequaat. Om te voorkomen dat jongeren verder afglijden naar criminaliteit of verder marginaliseren zorgt Gripzorg voor een juiste match, interventie of advies.

De mogelijkheden die we bieden zijn niet alleen individueel maar ook op groepsniveau en bekijken per casus welke interventies het beste ingezet kunnen worden.