Arbeidstoeleiding Castricum

Psychiatrisch pedagogisch hulpverlener Castricum

Een goede psychiatrisch pedagogisch hulpverlener speelt in op de leerstijl, bekwaamheid, taakbereidheid en beginsituatie van de jongere en creëert een veilige leeromgeving, waar de jongere alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Maar hoe doet Grip dat?

De vaardigheden, benodigde kennis, rollen, taken en verantwoordelijkheden van een hulpverlener komen bij Grip aan bod. Grip zorgt ervoor dat een ervaren hulpverlener de jongere kennis laat nemen van diverse werkervaringsplekken.

Het netwerk van Grip is zo groot dat een jongere in diverse sectoren zijn of haar kennis kan opdoen. Hierna zal de hulpverlener de jongere bij de hand nemen om een stappenplan uit te werken.

Een voorbeeld; wil je de logistiek in dan gaan we eerst zorgen voor een heftruck certificaat, en mogelijk kan dat al tijdens je werkervaringsplek!

GRIP stappenplan naar passend werk:

  • Oriënterend gesprek
  • Samen brieven schrijven
  • Samen een gesprek voorbereiden
  • Samen naar een sollicitatiegesprek toe
  • Het gesprek doe je uiteindelijk zelf

GRIPP kijkt wat er nodig is om je doelen te behalen en zal zorgen dat je deze haalt.

Vorig jaar zat ik bij Halt, nu in de studio van Gripzorg. Ik zocht een voorbeeld, dat is Pascal!

Mike

Het is nooit te laat voor hulp, maar hoe eerder hoe beter. Ik ben er blij mee, discipline om naar een doel te werken, dat motiveert mij.

Mohammed

Niet bang zijn maar gewoon doen, mijn zelfvertrouwen heb ik opgebouwd door teksten te schrijven en mij te uiten voor anderen.

Sander