Ambulante jeugdhulp

Ambulante begeleiding

Wij bieden regulier/specialistische ambulante begeleiding aan gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen. Na meer dan 15 jaar in de hulpverlening gaan wij aan de slag met een effectieve aanpak op maat. Wij bieden kwetsbare jongeren hulp om uit een ingewikkelde probleemsituatie uit te komen. Wij helpen ze om inzicht te krijgen in de problematiek en handvatten geven om zelfstandig weer verder te kunnen.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

 1. Wij beginnen met de probleemsituatie in kaart te brengen en het probleem te analyseren.
 2. Wij maken samen een plan van aanpak.
 3. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag en zullen we regelmatig evalueren totdat wij de doelen bereiken en de begeleiding kunnen afsluiten.

Doelgroepen

Wij richten ons op de volgende doelgroepen:

 • Jongeren en jongvolwassenen met psychosociale en psychiatrische problemen.
 • Lichte LVG problematiek
 • Onveilige situatie van jongeren en kwetsbare jongvolwassenen
 • Jeugdzorgplus, begeleiding tijdens het uitstroomtraject

Het gaat om een zeer kwetsbare, zorgmijdende groep jongeren met een veelheid aan problemen, die o.a., na een langdurig verblijf in de jeugdzorg, dreigt uit te vallen uit de bestaande structuren en waarbij risico op zwerfproblematiek bestaat. Dit zijn moeilijk begeleidbare jongeren met problemen op verschillende leefgebieden, die vaak met meerdere (zorg-) aanbieders te maken hebben. Bijvoorbeeld jongeren uit de residentiële jeugdzorg, jongeren uit de pleegzorg, jongeren met (combinaties van) specifieke problematiek zoals psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking, en jongeren uit de JeugdzorgPlus.

Deze groep vraagt om unieke, out-of-the-box afspraken en oplossingen!

Jongeren met gedragsproblemen zullen ook na school de juiste begeleiding nodig hebben. Wanneer zij uit school komen is het van belang dat zij met de juiste mensen in aanraking komen. Discipline in het maken van muziek (rapmuziek), personal training, huiswerkbegeleiding of een combinatie hiervan. Het gaat erom dat je de juiste afspraken maakt en deze na kunt komen, dit met een zorgprofessional van Grip!

Wil je meer weten, neem contact met ons op!

Aanvullende ambulante begeleiding bij GRIP

 • Schoolbegeleiding

 • Dagbesteding

 • Budget Coaching

 • Sollicitatiebegeleiding

 • Sport- en personal training

Vorig jaar zat ik bij Halt, nu in de studio van Gripzorg. Ik zocht een voorbeeld, dat is Pascal!

Mike

Het is nooit te laat voor hulp, maar hoe eerder hoe beter. Ik ben er blij mee, discipline om naar een doel te werken, dat motiveert mij.

Mohammed

Niet bang zijn maar gewoon doen, mijn zelfvertrouwen heb ik opgebouwd door teksten te schrijven en mij te uiten voor anderen.

Sander